Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Ustawa o świadku koronnym : komentarz

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii i Teorii Prawa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo C. H. Beck

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo C.H. Beck

Data opublikowania

2020

Liczba stron

166

ISBN

978-83-8198-766-0

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052739411205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,978-83-8198-766-0&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Adwokaci
  • Policjanci
  • Polska
  • Prawnicy
  • Prokuratorzy
  • Prawo karne procesowe
  • Sędziowie
  • Świadek koronny
Uwagi

Pełne nazwy autorów na okładce. Bibliografia na stronach XV-XVII. Indeks. Publikacja dedykowana dla sędziów, adwokatów, funkcjonariuszy policji, prokuratorów, a także aplikantów zawodów prawniczych.

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0