Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Cyberspace as an Area of Legal Regulation

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

PL Cyberprzestrzeń jako obszar regulacji prawnych

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
EN
 • Computerization
 • Cybersecurity
 • Cybersecurity strategy
 • Cyberspace
 • Globalization
 • Information security
 • Poland
PL
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Cyberprzestrzeń
 • Globalizacja
 • Komputeryzacja
 • Strategia bezpieczeństwa
 • Rzeczypospolita Polska
Abstract

EN The rapid development of the Internet, which rose to prominence at the turn of the twenty-first century, is one of the most significant technological breakthroughs in human history. Cyberspace has now become the environment for the functioning of modern society, particularly the young generation. Under the influence of globalisation, computerisation and digitisation, human activity began to penetrate the virtual world. This shift has contributed to raising the standard and quality of life of citizens, increasing the productivity of entrepreneurs and the efficiency of the state. However, the changes have resulted in society’s increasing dependence on cyberspace and created the need to protect the public against potential attacks. Specifying the definition of cyberspace security was required in the course of developing the Cybersecurity Doctrine of the Republic of Poland.

PL Szybki rozwój Internetu, który zyskał na znaczeniu na przełomie XXI wieku, jest jednym z najważniejszych przełomów technologicznych w historii ludzkości. Cyberprzestrzeń stała się obecnie środowiskiem funkcjonowania współczesnego społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia. Pod wpływem globalizacji, informatyzacji i cyfryzacji działalność człowieka zaczęła przenikać do świata wirtualnego. Ta zmiana przyczyniła się do podniesienia standardu i jakości życia obywateli, zwiększenia produktywności przedsiębiorców i efektywności państwa. Zmiany te spowodowały jednak rosnącą zależność społeczeństwa od cyberprzestrzeni i stworzyły potrzebę ochrony społeczeństwa przed potencjalnymi atakami. Doprecyzowanie definicji bezpieczeństwa cyberprzestrzeni było wymagane w trakcie opracowywania Doktryny Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

Date of online publication

28.10.2021

Pages (from - to)

23 - 31

DOI

10.1007/978-3-030-78551-2_3

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-78551-2_3

Book

Cybersecurity in Poland : Legal Aspects

Points of MNiSW / chapter

20.0