Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Cybersecurity in the European Union Law

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

PL Cyberbezpieczeństwo w prawie Unii Europejskiej

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
EN
  • Cybercrime
  • Cybersecurity
  • Cyberterrorism
  • Terrorism
  • European Union law
PL
  • Akty prawne
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Terroryzm
  • Unia Europejska (UE)
Abstract

EN The first legal acts adopted within the framework of the European Communities were adopted in the early nineties. However, they were not binding. They contained calls for appropriate actions, identification of some solutions, proposals for draft legal acts, strategies and action plans to improve network security. This chapter, however, highlights the most important binding acts: the first binding EU legal instrument to combat computer crime: Council Framework Decision 2005/222/JHA of the 24th of February 2005 on attacks against information systems, Directive 2013/40/EU of the European Parliament and of the Council of the 12th of August 2013 on attacks against information systems and replacing Council Framework Decision 2005/222/JHA and Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of the 6th of July 2016 concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union.

PL Pierwsze akty prawne przyjęte w ramach Wspólnot Europejskich zostały przyjęte na początku lat dziewięćdziesiątych. Nie były one jednak wiążące. Zawierały one wezwania do odpowiednich działań, identyfikację niektórych rozwiązań, propozycje projektów aktów prawnych, strategie i plany działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa sieci. W rozdziale tym podkreślono jednak najważniejsze wiążące akty: pierwszy wiążący instrument prawny UE w celu zwalczania przestępczości komputerowej: decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne, zastępującą decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 Rada z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w całej Unii.

Date of online publication

28.10.2021

Pages (from - to)

73 - 92

DOI

10.1007/978-3-030-78551-2_6

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-78551-2_6

Book

Cybersecurity in Poland : Legal Aspects

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Release date

28.10.2021

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0