Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Personal Data Protection in the Context of the Act on the National Cybersecurity System

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

PL Ochrona danych osobowych w kontekście ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
EN
  • Cyber security
  • Cyberspace
  • Personal data protection
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Dane osobowe
  • Rodo
Abstract

EN The dynamic development of technology has led to significant changes in the concept of cyberspace. Currently, it is primarily a virtual space in which we communicate with each other using computers, phones and tablets connected by a network. Cyberspace protection has now become one of the most frequently discussed security-related topics. At a time when information systems allow the collection of huge amounts of information, supervision over data security is one of the key challenges of each country and individual network users. This article describes the principles of personal data protection by national CSIRTs, which are responsible for handling and responding to computer security incidents.

PL Dynamiczny rozwój technologii doprowadził do istotnych zmian w koncepcji cyberprzestrzeni. Obecnie jest to przede wszystkim przestrzeń wirtualna, w której komunikujemy się ze sobą za pomocą komputerów, telefonów i tabletów połączonych siecią. Ochrona cyberprzestrzeni stała się obecnie jednym z najczęściej omawianych tematów związanych z bezpieczeństwem. W czasach, gdy systemy informatyczne pozwalają na gromadzenie ogromnych ilości informacji, nadzór nad bezpieczeństwem danych jest jednym z kluczowych wyzwań każdego kraju i poszczególnych użytkowników sieci. W tym artykule opisano zasady ochrony danych osobowych przez krajowe CSIRT, które są odpowiedzialne za obsługę i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa komputerowego.

Date of online publication

28.10.2021

Pages (from - to)

171 - 176

DOI

10.1007/978-3-030-78551-2_11

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-78551-2_11

Book

Cybersecurity in Poland : Legal Aspects

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Release date

28.10.2021

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0