Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Budowa potencjału przemysłowego Polski w zakresie cyberbezpieczeństwa : wpływ na bezpieczeństwo i rozwój społeczno-ekonomiczny

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Poland's cybersecurity industrial potential building : impact on security and social-economic development

Year of publication

2017

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Potencjał obronny państwa
  • Przemysł
  • Polska
Pages (from - to)

20 - 21

Book

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów

Presented on

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Public Management 2017 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa", 6-7.11.2017, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej