Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Model pomiaru efektywności organizacji

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN A model of organization performance measurement

Year of publication

2017

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Efektywność pracy
  • Organizacja
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

181 - 182

Book

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów

Presented on

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Public Management 2017 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa", 6-7.11.2017, Warszawa, Polska