Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

E-mail

a.wysokinska-senkus@akademia.mil.pl

Telefon

261-814-051

ORCID

0000-0001-9021-6355

ResearcherID

D-8562-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (17)

Rozdziały (9)

Książki (3)