Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie danych osobowych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

[ 1 ] Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu | [ 2 ] Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Language

polish

Keywords
PL
  • Dane osobowe
  • Informatyka i technologie informacyjne
  • Ochrona danych osobowych
  • Przemysły wysokiej techniki
Number of pages

269

Signature of printed version

A/4004 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 235-250.

First review

Marian Kopczewski

Second review

Jan Posobiec

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

08.11.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor