Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Factors Affecting the Effectiveness of Military Training in Virtual Reality Environment

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 3 ] Politechnika Gdańska | [ 4 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

english

Keywords
PL
  • Efektywność nauczania
  • Rzeczywistość wirtualna
  • Szkolenie wojskowe
  • Uczenie się
Pages (from - to)

144 - 148

URL

https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3383923.3383950

Book

Proceedings of the 2020 9th International Conference on Educational and Information Technology

Presented on

9th International Conference on Educational and Information Technology, 11-13.02.2020, Oxford, United Kingdom

Points of MNiSW / chapter

20.0