Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Proceedings of the 2020 9th International Conference on Educational and Information Technology

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Miejsce

New York, United States

Wydawca

Association for Computing Machinery

Wydawca z listy MNiSW

Association for Computing Machinery (ACM)

Data opublikowania

2020

Liczba stron

258

ISBN

978-1-4503-7508-5

URL

https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3383923

Rozdziały
Factors Affecting the Effectiveness of Military Training in Virtual Reality Environment (s. 144-148)
Konferencja

9th International Conference on Educational and Information Technology, 11-13.02.2020, Oxford, United Kingdom