Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Proceedings of the 2020 9th International Conference on Educational and Information Technology

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Miejsce

New York, United States

Wydawca

Association for Computing Machinery

Wydawca z listy MNiSW

Association for Computing Machinery (ACM)

Data opublikowania

2020

Liczba stron

258

ISBN

978-1-4503-7508-5

URL

https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3383923

Rozdziały
Factors Affecting the Effectiveness of Military Training in Virtual Reality Environment (s. 144-148)
Konferencja

9th International Conference on Educational and Information Technology, 11-13.02.2020, Oxford, United Kingdom