Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Rola kultury organizacyjnej służby więziennej w poprawie bezpieczeństwa wewnętrznego w jednostkach penitencjarnych : rozprawa doktorska

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie | [ 2 ] Uniwersytet Wrocławski

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Bezpieczeństwo i wojskowość
  • Kultura organizacyjna
  • Służba więzienna
  • Więziennictwo
  • Francja
  • Norwegia
  • Węgry
  • Polska
Number of pages

256

Signature of printed version

A/2769 + CD-ROM

Research project title

Rozprawa Doktorska

First review

Zbigniew Ciekanowski

Second review

Jan Maciejewski

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

21.04.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor