Processing may take a few seconds...

Book


Title

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1

Editors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

313

ISBN

978-83-7523-649-1

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19002115

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • System obronny państwa
  • Zarządzanie
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia strony 288-302.

Chapters
Wymiary satysfakcji oficerów z wykonywania obowiązków służbowych (p. 36-48)
Mobbing jako element zachowań patologicznych wobec kobiet w siłach zbrojnych (p. 49-70)
Akademicki inkubator przedsiębiorczości w uczelni wojskowej (p. 99-117)
Model Portera oraz teoria dominującej logiki : koncepcje przeszłości czy wyzwania dla współczesnego zarządzania? (p. 118-128)
Funkcje i zadania organizacji publicznych z perspektywy sił zbrojnych (p. 139-161)
Zarządzanie ciągłością działania w podmiotach o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (p. 196-207)
Zarządzanie transportem i spedycją na przykładzie przedsiębiorstwa Glob Trans (p. 208-223)
Determinanty sprawności funkcjonowania łańcuchów dostaw w sektorze obronnym (p. 224-239)
Doświadczenia z wdrażania kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej "obrona narodowa" (p. 261-274)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0