Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie ciągłością działania w podmiotach o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Przedsiębiorstwo
  • System obronny państwa
  • Zarządzanie ciągłością działania
  • Zarządzanie kryzysowe
Pages (from - to)

196 - 207

Book

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0