Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Zarządzanie ciągłością działania w podmiotach o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Przedsiębiorstwo
  • System obronny państwa
  • Zarządzanie ciągłością działania
  • Zarządzanie kryzysowe
Strony (od-do)

196 - 207

Książka

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0