Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Funkcje i zadania organizacji publicznych z perspektywy sił zbrojnych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Instytucje nonprofit
  • NATO
  • Polska
  • Wojsko
Pages (from - to)

139 - 161

Book

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20.0