Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek

Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

E-mail

w.kaczmarek@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-647

ORCID

0000-0003-1046-8857

ResearcherID

C-7098-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Rozdziały (8)

Książki (2)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)