Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Kierunki doskonalenia procesu szkolenia kandydatów do służby w policji : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Doskonalenie zawodowe
  • Europa
  • Policja
  • Szkolnictwo
Number of pages

272

Signature of printed version

A/2373 + CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2020

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktorat