Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Kierunki doskonalenia procesu szkolenia kandydatów do służby w policji : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Doskonalenie zawodowe
  • Europa
  • Policja
  • Szkolnictwo
Liczba stron

272

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/2373 + CD-ROM

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2020

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktorat