Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Bezpieczeństwo masowych imprez sportowych : rozprawa doktorska

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Akademia Kaliska im. Prezydenta St. Wojciechowskiego | [ 2 ] Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo i wojskowość
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Kultura fizyczna i sport
  • Zgromadzenia i imprezy masowe
  • Polska
Number of pages

180

Signature of printed version

A/2760 + CD-ROM

Research project title

Rozprawa Doktorska

First review

Jarosław WOŁEJSZO

Second review

Waldemar Zubrzycki

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

16.02.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor