Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Przygotowanie funkcjonariuszy policji do udziału w misjach pokojowych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Misje pokojowe
  • Policja
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

167

Signature of printed version

A/484 + CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor