Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Czynniki determinujące stres zawodowy u żołnierzy : [praca naukowo-badawcza] - II.2.6.3.0.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

98

Słowa kluczowe
PL
  • Stres zawodowy
  • Wojsko
Uwagi

Praca naukowa autorstwa prof. dr. hab. Waldemara Kaczmarka w ramach zadania "Zarządzanie kapitałem ludzkim w Siłach Zbrojnych i służbach mundurowych".

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej