Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Metodologiczne podstawy projektów badawczych i rozwojowych w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Zarządzanie projektami
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

233

Signature of printed version

A/197

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor