Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Prognozowanie bezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Nauka
  • Prognozowanie
Pages (from - to)

68 - 81

Comments

Opis sporządzony nie z autopsji.

Book

Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych

License type

other