Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Doświadczenia z wdrażania kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej "obrona narodowa"

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Administracja publiczna
  • Kontrola zarządcza
  • NATO
  • Obrona narodowa
  • Polska
Strony (od-do)

261 - 274

Książka

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0