Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Doświadczenia z wdrażania kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej "obrona narodowa"

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Kontrola zarządcza
  • NATO
  • Obrona narodowa
  • Polska
Pages (from - to)

261 - 274

Book

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0