Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Dorota Kurek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

E-mail

d.kurek@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-751

ORCID

0000-0002-2346-6108

ResearcherID

B-8593-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (9)

Rozdziały (18)

Książki (11)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)