Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Przywództwo : konteksty, reminiscencje, odniesienia

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości
[5.9] Pedagogika

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

07.09.2020

Liczba stron

198

ISBN

978-83-7523-771-9

URL

https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=1438086

Słowa kluczowe
PL
  • Autorytet
  • Etyka
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Kompetencje przywódcze
  • Osobowość
  • Postawy
  • Przywództwo
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0