Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Tomasz Majewski

Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

E-mail

t.majewski@akademia.mil.pl

Telefon

261-814-449

ORCID

0000-0002-9734-498X

ResearcherID

E-2662-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.5 Nauki o polityce i administracji: 75%
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 25%

Rozdziały (11)

Książki (4)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)