Processing may take a few seconds...

Book


Title

Identyfikacja obecnego stanu faktycznego zarządzania potencjałem intelektualnym w Siłach Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : II.2.24.7.0

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

113

Keywords
PL
  • Kapitał intelektualny
  • Wojsko
Chapters
Podstawy teoretyczne zarządzania kapitałem intelektualnym w Siłach Zbrojnych (p. 10-33)
Proces pomiaru kapitału intelektualnego w Siłach Zbrojnych (p. 34-56)
Zadania i struktura Sił Zbrojnych (p. 57-67)
Wymagane kompetencje w aspekcie podnoszenia kapitału intelektualnego kadr oficerskich (p. 67-76)
Charakterystyka szkolnictwa wojskowego (p. 76-97)
Identyfikacja składników zarządzania kapitałem intelektualnym w Siłach Zbrojnych (p. 97-102)