Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zadania i struktura Sił Zbrojnych

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Siły Zbrojne RP
  • System obronny państwa
  • Marynarka wojenna
  • Siły powietrzne
  • Wojska lądowe
  • Wojska Obrony Terytorialnej
  • Wojska specjalne
Pages (from - to)

57 - 67

Book

Identyfikacja obecnego stanu faktycznego zarządzania potencjałem intelektualnym w Siłach Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : II.2.24.7.0