Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Wymagane kompetencje w aspekcie podnoszenia kapitału intelektualnego kadr oficerskich

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kapitał intelektualny
  • Kompetencje społeczne
  • Kompetencje zawodowe
  • Oficerowie
  • Przywództwo
Pages (from - to)

67 - 76

Book

Identyfikacja obecnego stanu faktycznego zarządzania potencjałem intelektualnym w Siłach Zbrojnych RP : praca naukowo-badawcza : II.2.24.7.0