Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Agnieszka Szczygielska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

E-mail

a.szczygielska@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-751

ORCID

0000-0002-8753-9484

ResearcherID

B-8254-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 25%

Artykuły (5)

Rozdziały (15)

Książki (5)