Processing may take a few seconds...

Book


Title

Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 3 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Editors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

183

ISBN

978-83-7523-720-7

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Szkolenie wojskowe
  • Zarządzanie wiedzą
Obligatory copy

yes

Chapters
Transfer wiedzy i umiejętności w sferze cywilno-wojskowej (p. 15-29)
Szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy Policji w kontekście procesu zarządzania wiedzą (p. 31-56)
Wiedza uczniów klas wojskowych w zakresie uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego w Polsce (p. 57-76)
Wiedza a dezinformacja w społeczeństwie (p. 129-142)
Rozwój zasobów wiedzy operacyjno-taktycznej w badaniach empirycznych (p. 143-163)
Zarządzanie wiedzą w Siłach Zbrojnych Austrii (p. 165-175)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0