Processing may take a few seconds...

Book

Title

Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 3 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Editors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies
5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2019

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2019

Number of pages

183

ISBN

978-83-7523-720-7

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Szkolenie wojskowe
  • Zarządzanie wiedzą
Obligatory copy

yes

Chapters
Transfer wiedzy i umiejętności w sferze cywilno-wojskowej (p. 15-29)
Szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy Policji w kontekście procesu zarządzania wiedzą (p. 31-56)
Wiedza uczniów klas wojskowych w zakresie uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego w Polsce (p. 57-76)
Wiedza a dezinformacja w społeczeństwie (p. 129-142)
Rozwój zasobów wiedzy operacyjno-taktycznej w badaniach empirycznych (p. 143-163)
Zarządzanie wiedzą w Siłach Zbrojnych Austrii (p. 165-175)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20