Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie wiedzą w Siłach Zbrojnych Austrii

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Austria
 • Bundesheer
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Kapitał intelektualny
 • Siły zbrojne Austrii
 • Wiedza
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zdolność bojowa
EN
 • Austria
 • Austrian Armed Forces
 • Bundesheer
 • Intellectual capital
 • Knowledge
 • Knowledge management
 • Combat capability
 • Safety
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

165 - 175

Comments

Bibliografia, netografia na stronie 175.

Book

Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0