Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Klaudia Kwapisz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Studiów Strategicznych

E-mail

k.kwapisz@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0001-8449-8026

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (1)

Rozdziały (5)

Książki (1)

Rozprawa doktorska