Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Siły Zbrojne Republiki Austrii w systemie bezpieczeństwa państwa : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Siły zbrojne
  • Austria
Streszczenie

PL Streszczenie jest zawarte w pracy.

Liczba stron

185

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/497 + CD

Uwagi

Bibliografia na stronach 168-172

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor