Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Siły Zbrojne Republiki Austrii w systemie bezpieczeństwa państwa : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Siły zbrojne
  • Austria
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy.

Number of pages

185

Signature of printed version

A/497 + CD

Comments

Bibliografia na stronach 168-172

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor