Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Marek Wrzosek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Działań Informacyjnych

E-mail

m.wrzosek@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 33 31

ORCID

0000-0002-1369-9434

ResearcherID

D-7756-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (14)

Rozdziały (31)

Książki (12)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)