Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Służba prasowa w resorcie Obrony Narodowej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Public relations
  • Komunikacja społeczna
  • Wojsko
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

333

Comments

Bibliografia na stronach 215-223

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor