Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Służba prasowa w resorcie Obrony Narodowej : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Public relations
  • Komunikacja społeczna
  • Wojsko
  • Polska
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy

Liczba stron

333

Uwagi

Bibliografia na stronach 215-223

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2017

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor