Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Monika Lewińska-Krzak

Rozdziały  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Działań Informacyjnych

E-mail

m.lewinska@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 40 00

ORCID

0000-0003-0925-6865

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.4 Nauki o komunikacji społecznej i mediach: 100%

Rozdziały (1)

Rozprawa doktorska