Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rola wojskowego public affairs w procesie rozwiązywania konfliktów społecznych

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.4] Communication and media studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Konflikt społeczny
  • Negocjacje
  • Służba prasowo-informacyjna wojska
Pages (from - to)

53 - 69

Book

Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / chapter

20.0