Processing may take a few seconds...

Book

Title

Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych

Editors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2018

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

152

ISBN

978-83-7523-664-4

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19002478

Keywords
PL
  • Negocjacje międzynarodowe
  • Konflikt społeczny
  • Kontyngenty wojskowe
  • Negocjacje
  • Operacje wielonarodowe
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Współpraca cywilno-wojskowa
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia strony 143-147.

Chapters
Wybrane aspekty negocjacji międzynarodowych (p. 9-25)
Państwa nieuznawane jako przedmiot negocjacji (p. 27-52)
Rola wojskowego public affairs w procesie rozwiązywania konfliktów społecznych (p. 53-69)
Ocena środowiska w operacjach reagowania kryzysowego w aspekcie wyzwań i zagrożeń komponentu cywilno-wojskowego (p. 117-139)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20