Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Marlena Niemiec

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

E-mail

m.niemiec@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-720

ORCID

0000-0001-6025-1862

ResearcherID

B-9028-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (6)

Rozdziały (10)

Książki (5)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)