Processing may take a few seconds...

Employee

dr Marlena Niemiec

Organizational unit

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

E-mail

m.niemiec@akademia.mil.pl

Telephone

261-813-720

ResearcherID

B-9028-2019

ORCID

0000-0001-6025-1862

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality: 100%

Chapters (9)

Legend:  Points of MNiSW CORE Indexed in WoS