Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa państwa - uwarunkowania prawne, organizacyjne i finansowe : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Zagrożenie militarne
  • Zagrożenie niemilitarne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
  • Stany Zjednoczone (USA)
  • Unia Europejska
Streszczenie

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Liczba stron

240

Katalog on-line

A/1209

Uwagi

Bibliografia, netografia na stronach 205-213

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor