Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa państwa - uwarunkowania prawne, organizacyjne i finansowe : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Zagrożenie militarne
  • Zagrożenie niemilitarne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
  • Stany Zjednoczone (USA)
  • Unia Europejska
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Number of pages

240

On-line catalog

A/1209

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 205-213

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor