Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa państwa - uwarunkowania prawne, organizacyjne i finansowe : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Zagrożenie militarne
  • Zagrożenie niemilitarne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
  • Stany Zjednoczone (USA)
  • Unia Europejska
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Number of pages

240

On-line catalog

A/1209

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 205-213

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor