Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

E-mail

m.trybull@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-079

ORCID

0000-0003-3174-0725

ResearcherID

B-8067-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (13)

Rozdziały (21)

Książki (6)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)