Processing may take a few seconds...

Book


Title

Społeczeństwo gospodarka siły zbrojne. Działalność podmiotów sektora publicznego na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju w dobie kryzysu

Editors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2022

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2022

Number of pages

271

ISBN

978-83-8263-310-8

URL

https://www.e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=10366121

Keywords
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Gospodarka
 • Kryzys
 • Polska
 • Obrona cywilna
 • Sektor publiczny
 • Siły zbrojne
 • Terroryzm
 • Społeczeństwo
 • Społeczności lokalne
 • Zarządzanie kryzysowe
EN
 • Armed forces
 • Civil defence
 • Society
 • Crisis
 • Crisis management
 • Economy
 • National security
 • Poland
 • Social security
 • Terrorism
Obligatory copy

yes

Chapters
Zarządzanie kryzysowe na poziomie gminy : wybrane problemy (p. 13-29)
Kształtowanie odporności na zagrożenia w społecznościach na poziomie lokalnym (p. 30-43)
Bezpieczeństwo społeczne po zakończeniu konfliktu zbrojnego (p. 70-99)
Funkcjonowanie portów lotniczych w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości (p. 121-135)
Oddziaływanie wybranych portów lotniczych na rozwój gmin w świetle wyników badań sondażowych (p. 158-175)
Powiat węgorzewski w kontekście obecności jednostki wojskowej – analiza wpływu (p. 176-190)
Pokolenie postmilenialsów wyzwaniem dla realizacji procesu personalnego w wojsku (p. 193-203)
Organizacje pozarządowe w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu w społecznościach lokalnych (p. 204-226)
Kulturowe uwarunkowania wizerunku policji jako pracodawcy na polskim rynku pracy (p. 227-245)
Zarządzanie płynnością oficerów brygady zmechanizowanej – wyniki badań (p. 246-264)
Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0