Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Aleksandra Kaczmarek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

E-mail

a.kaczmarek@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-647

ORCID

0000-0002-7043-1231

ResearcherID

C-9012-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (7)

Rozdziały (5)

Książki (6)