Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

OCCUPATIONAL BURNOUT - THE CONSEQUENCE OF STRESS AT WORK

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Wypalenie zawodowe
  • Stres zawodowy
  • Psychologia pracy
Strony (od-do)

47 - 61

Książka

Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2019" (11th-12th October, 2019). Part IV. Issues of Psychology

Zaprezentowany na

International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2019", 11-12.10.2019, Daugavpils, Łotwa

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0