Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2019" (11th-12th October, 2019). Part IV. Issues of Psychology

Redaktorzy

[ 1 ] Daugavpils University, Łotwa

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski | łotewski

Miejsce

Daugavpils, Łotwa

Wydawca

Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule"

Data opublikowania

2020

Liczba stron

120

ISBN

978-9984-14-908-0

ISSN

2255-8853

URL

http://humanitiessocial.lv/wp-content/uploads/2020/11/SZF-krajums_IV_Psihologijas-aktualitates_2020_gala-versija.pdf

Rozdziały
OCCUPATIONAL BURNOUT - THE CONSEQUENCE OF STRESS AT WORK (s. 47-61)
Konferencja

International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2019", 11-12.10.2019, Daugavpils, Łotwa

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20

Publikacja indeksowana w

Electronic Journals Library (EZB)