Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Psychologiczne determinanty zarządzania w sytuacjach kryzysowych w wybranych instytucjach bezpieczeństwa

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2021

Liczba stron

364

ISBN

978-83-7523-917-1

Słowa kluczowe
PL
  • Kryzys
  • Psychologia
  • Zarządzanie kryzysowe
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0