Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Czynniki determinujące stres u funkcjonariuszy policji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Policja
  • Praca
  • Stres zawodowy
Strony (od-do)

113 - 130

Książka

Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0