Processing may take a few seconds...

Book


Title

Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1

Editors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

182

ISBN

9788375235920

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Polska
Chapters
Geneza i ewolucja zarządzania kryzysowego w Polsce (p. 11-32)
Problematyka terroryzmu w zarządzaniu kryzysowym w Polsce (p. 33-43)
Kompetencje kadry kierowniczej zespołów zarządzania kryzysowego na przykładzie województwa mazowieckiego (p. 43-55)
Żołnierze i pracownicy wojska na zewnętrznym rynku pracy (p. 57-66)
Zwolnienia personelu Sił Zbrojnych RP - aspekty teoretyczne i praktyczne (p. 66-80)
Znaczenie 11 Mazurskiego Pułku Artylerii im. gen. Józefa Bema w Węgorzewie dla rozwoju powiatu węgorzewskiego (p. 81-96)
Czynniki determinujące stres u funkcjonariuszy policji (p. 113-130)
Poczucie bezpieczeństwa obywateli a wizerunek Sił Zbrojnych RP (p. 139-153)
Oddziaływanie środowiska wychowawczego na świadomość obronną społeczności lokalnej (p. 153-163)
Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0