Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Kompetencje kadry kierowniczej zespołów zarządzania kryzysowego na przykładzie województwa mazowieckiego

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kompetencje menedżerskie
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Województwo mazowieckie (1999- )
Pages (from - to)

43 - 55

Book

Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1

Points of MNiSW / chapter

20.0