Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zwolnienia personelu Sił Zbrojnych RP - aspekty teoretyczne i praktyczne

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Prawo pracy
  • Rozwiązanie umowy o pracę
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
  • Siły zbrojne
  • Polska
Pages (from - to)

66 - 80

Book

Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1

Ministry points / chapter

20.0